Detail předmětu

Clinical physiology

FEKT-NKFLAk. rok: 2019/2020

Klinické využití znalostí biologie člověka. Hodnocení funkce orgánů a systémů, klíčové ukazatele funkce, vyšetřovací metody. Možnosti a limitace jednotlivých vyšetřovacích metod, perspektivy jejich zdokonalování. Stáže malých skupin studentů ve zdravotnickém prostředí, seznámení s vyšetřovacími metodami.

Výsledky učení předmětu

Získání základního přehledu o funkci lidského těla. Výuka je přizpůsobena technikům, u kterých se předpokládá jen omezená znalost anatomie a fyziologie. Technik tak získá základní pohled na požadavky, které musí splňovat diagnostické přístroje používané v lékařství.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Brown AM, Stubs DW. Medical Physiology, John Wiley and sons, 1983
Silbernagel S. Atlas fyziologicke člověka, Grada 1993
Chaloupka V. a kol. Základy funkčního vyšetření srdce a krevního oběhu, IDVPZ, Brno, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratoře a exkurze. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává protokoly z laboratorních cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se základní funkcí organismu, s vyšetřovacími metodami v lékařství, jejich možnostmi a limitacemi. Uvedení techniků do lékařského prostředí formou praktických stáží na klinických pracovištích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor