Detail předmětu

Internet aplications

FEKT-NIAPAk. rok: 2019/2020

Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové html a zejména xml. Technologie výstavby stránek v html včetně dynamických stránek a stránek se skripty Java + Visual Basic. Technologie xml, tj. jazyk xml, prostředky pro definici schémat, dotazovací jazyk, vytváření hypertextových vazeb, transformace xml, objektový model dokumentů, způsoby využití xml pro moderní informační systémy.

Výsledky učení předmětu

Znalost principů všech typů internetových aplikací. Základní znalost jejich vytváření.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 str., ISBN 80-7169-949-7
St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 str., ISBN 80-7226-170-3
Flanagan, D.: Programování v jazyce JAVA, Computer Press Brno 1998, 480 str., ISBN 80-85896-78-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména značkovacími jazyky a jejich použití pro tvorbu internetových stránek a výmenu dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor