Detail předmětu

Computer projecting of productions, logistic and ecology

FEKT-CPPVAk. rok: 2019/2020

The course is focus on the rrocessing of technological projecting, capacity calculation, analysis of production costs, projecting of production control and testing, production logistic, layout, projection of adjacent plants,logistic of suplies, logistic of storage, logistic of distribution,controlling, ecological aspects, ISO 14 000, projecting of working environment, projecting of energy systems, economical evaluation, realization of investment actions.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

The student of Computer projecting of production, logistics and ecology (CPPV) is able to:
- explain the meaning and define the most essential structure of a company.
- choose the appropriate method for technological design.
- design a project using the MS Project.
- explain the production logistics company.
- describe the standard ISO 14000 and related standar

Prerekvizity

The subject knowledge on the secondary school level is required.

Doporučená nebo povinná literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Způsob a kritéria hodnocení

Practice attendance is obligatory
Final exam:
seminary task - max. 20p
final exam - max 80p
Requirements for successful completion of the subject can be specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Introduction- projecting of production systems, structure and organization of production plant.
Procedure of eleborating technological project, initial bases for technological project, production costs , theory of mass operation at technological projecting.
Analysis of initial situation, preliminary calculations, number of employers. number of machines need, size of necessary area, building
Capacity calculation, time study, machine coupling,design of technical equipment, analysis of production costs.
Projecting of production control and testing,TQM,ISO 9 000.
Production logistic, choice of production layout, technological flow, layout of machines and equipment, interference.
Production logistics- course time.
Projection of adjacent plants, case productions, maitenance.
Logistic of suplies, logistic of storage, logistic of distribution, controlling.
Ekological aspects, ISO 14 000, projecting of working environment.
Plant nad workshops layout, flow lines, Sankey´s diagram.
Projecting energy systems, electric power, HVAC-heating, ventilation, air conditioning, gas distribution, data lines.
Economic evaluation.

Cíl

The aim of the course is to manage problems of projecting production systems and logistics. To become familiar with the basic concepts and with the methodics of activities at technological projecting, with procedures and choosed methods concerning participation of a technologist at elaboration of production projects. During the computer practice the students become familiar with computer support of technological projecting.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky