Detail předmětu

Electrical heat technology

FEKT-NELTAk. rok: 2019/2020

Kurz obsahuje základní technické aplikace elektrotepelných principů ve výrobní sféře. Jde o odporové teplo, aplikace elektrického oblouku, indukční a mikrovlnné ohřevy, elektronové ohřevy. Moderní koncepce jsou zastoupeny plazmovým a elektronovým teplem, laserovými aplikacemi. V nevýrobní sféře je pozornost soustředěna na využití elektrické energie ve vytápění, klimatizaci. Je nastíněno i ekonomické hodnocení a posuzování elektrotepelných soustav. Elektrická energie v procesu užití jako aktivní prvek ekologického pojetí energie.

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky z elektrotepelné techniky nutné pro provoz, hodnocení a posuzování zařízení. V oblasti nevýrobní sféry umožní projektovat, navrhovat elektrotopné systémy, ekonomicky je hodnotit a posuizovat.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Baxant P., Drápela J., Lázničková I.: Elektrotepelná technika. Elektronická skripta.
Baxant P., Drápela J., Lázničková I.: Elektrotepelná technika. Laboratorní cvičení. Elektronická skripta.
Hradílek Z., Lázničková I., Král V.: Elektrotepelná technika. ČVUT v Praze, Praha 2011. http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Rada,Zd. Elektrotepelná technika, SNTL Praha, 1995
Elektrowarme in Theorie und Praxis, Girardet, Essen, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky, numerická cvičení a laboratoře. Předmět využívá e-learning.
V numerických cvičením jsou průběžné testy.

Způsob a kritéria hodnocení

Laboratorní protokoly, domácí samostatné úkoly, závěrečná zkouška s částí příkladovou a teoretickou

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technickými aplikacemi elektrotepelné techniky potřebné pro projekci, provoz a údržbu .

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning