Detail předmětu

Economy of Electrical Power Engineering

FEKT-NEELAk. rok: 2019/2020

Náklady v energetice, oceňování ztrát, ceny elektrické energie, liberalizace v energetice, energetická politika státu.

Výsledky učení předmětu

Schopnost posuzovat energetiku a elektroenergetiku z ekonomického hlediska.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphreys K. K.: Jelen's Cost and Optimatization Engineering. New York: McGraw-Hill, 1991. ISBN 0-07-053646-5.
Stoft S.: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. New York: IEEE / Wiley, 2002. ISBN 0471150401.
Brealey R. A., Myers S. C.: Principles of Corporate Finance. New York: McGraw, 2002. ISBN 0071151451.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Cvičení: max. 30 bodů.
Zkouška: max. 70 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty s problematikou posuzování technických děl v elektroenergetice z ekonomického hlediska.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning