Detail předmětu

Distributed systems and networks

FEKT-NDSSAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje moderní problematice v oblasti automatizační techniky, tj. distribuovaným řídicím systémům. Důraz je kladen na komunikační podsystém, který je základem těchto systémů. Studenti si významně prohloubí znalosti o otevřené komunikaci, standardech a kvazistandardech průmyslových sítí a jejich implementaci. Další část předmětu je věnována distribuovaným automatizačním systémům od úrovně bezprostředního řízení až po úroveň operátorského řízení. Poslední část se věnuje problematice softwarového řízení.

Výsledky učení předmětu

Znalosti v oblasti otevřených komunikací, průmyslových komunikačních sběrnic a distribuovaných řídicích systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia v oblastech prostředků průmyslové automatizace, programovatelných automatů, SCADA, průmyslových komunikačních sítí, modelování dynamických sytémů v Matlabu a teorie automativkého řízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Zezulka F.: Automatizační prostředky. Skriptum PC DIR, 2000. (CS)
Stallings W.: Handbook of Computer-Communication standards. Vol1. Macmillan Book, 1988 (EN)
Zezulka F.: Prostředky průmyslové automatizace. Vutium, 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

až 30 bodů za cvičení
až 70 bodů za zkoušku

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

• Úvod do projektování automatizačních systémů.
• Programování dávkových procesů v systému Batch (Standard S88). Systém řízení výroby MES
• Projektování tepelných systémů. Příklad projektu parní výměníkové stanice tepla
• Matematické modelování složitých technologických celků. Vybrané problémy praktického použití regulátorů. Identifikace vlastností průmyslových zařízení. Případová studie projektování elektrárny
• Problematika rušení a šumové imunity. Příklady připojení typických snímačů k PLC a IPC. Bezpečnost řídicích systémů. Standard 61508 Funkční bezpečnost E/E/EP.
Mezi přednášejícími budou i zkušení odborníci z praxe, s nimiž se budou termíny přednášek sjednávat na začátku semestru, takže pořadí přednášek nemusí odpovídat tomu, jak jsou v předmětu uvedeny.


Laboratorní cvičení:
Zopakování základů programování na PLC SIMATIC (HW konfigurace, jednoduché programy v STL) a rozšíření o programování analogových signálů (teplota)
Vytvoření cvičné aplikace InTouch / WinCC – použití na simulovaném procesu plnění, ohřev a vypouštění tanku

Programování v systému BATCH na PC. V tomto systému bude naprogramován proces řízení funkce napouštění, ohřevu a vypouštění tanku na simulovaném procesu tankuí. Simulace funkce zůstane v programu PLC. Jako systém BATCH bude použit BATCH modul ze systému COMES. Zobrazení dat z projektu Plnění a ohřev tanku v systému MES (COMES)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou automatizace procesů. Studenti se naučí základy konstrukční, programátorské a projektantské práce při projektech automatizace strojů, výrobních linek a technologických procesů. Seznámí se s bezpečnostními normami, normou funkčního značení měření a regulace a dále projektantskými postupy při realizaci systémů měření, regulace a automatizace. Absolvují rovněž exkurze v průmyslových podnicích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

laboratorní výuka, projekt

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor