Detail předmětu

Diagnostics of the bio- and ecosystems

FEKT-NDBEAk. rok: 2019/2020

Principy snímání elektrických signálů vytvářených organismem, principy snímání neelektrických signálů vytvářených organismem, přístroje pro operační sály, přístroje pro specializovaný fyziologický výzkum, přístroje pro specializované diagnostické laboratoře (fyzikální principy využité pro testování sluchu, zorného pole oka, vlastností svalových skupin, krevního řečiště). Fyzikální principy přístrojů používané v biochemických laboratořích. Fyzikální principy přístrojů použivaných pro diagnostiku životního prostředí.

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled vlastností vybraných diagnostických metod pro lékařství a ekologii.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bronzino J.:The Biomedical Engineering Handbook, CRC Preess, Boca Raton 1995
Kline I. et al.: Handbook of Biomedical Engineering, Academic Press, San Diego 1988
Rozman, J. a kol. Elektronické přístroje v lékařství, Academia, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává tři samostatné protokoly.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými metodami pro diagnostiku v lékařství a ekologii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor