Detail předmětu

Human biology

FEKT-NBCLAk. rok: 2019/2020

Průřez anatomií a fyziologií člověka. Základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů. Přehled buněčné úrovně živých systémů, přehled složení, stavby a funkce krve, krevního oběhu, dýchání, obranného systému, vylučování, endokrinního systému a nervové soustavy.

Výsledky učení předmětu

Znalost základní lékařské terminologie, anatomie,fyziologie člověka a základních fyziologických vyšetřovacích metod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Guyton, A.C., Hall, J.E.: Textbook of physiology, Saunders comp., New York, 2001
Honzíková N.: Biologie člověka, Brno, Cerm,1995, 0
Ganong, W.F.:Review of Medical Physiology, Prentice Hall International Inc. 2001
N.Honzíková, P. Honzík: Biologie člověka (ET pro distanční vzdělávání)
Tortora, G.J., Anagnostakos N.P.: Principles of Anatomy and Physiology, New York, 1990

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášk a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává protokol z každého laboratrního cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet z laboratorních cvičení a zkouška.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky: Obecná charakteristika živých systémů. Buněčná úroveň živých organismů. Přehled morfologie člověka, anatomická a fyziologická terminologie. Základní fyziologické funkce. Fyziologie krve. Fyziologie krevního oběhu. Fyziologie dýchání. Fyziologie trávení a vstřebávání. Fyziologie přenosu látek a energií. Fyziologie vylučování. Endokrinní systém. Nervová soustava. Aplikovaná fyziologie. Laboratorní cvičení: Fyziologie krevního oběhu (srdeční ozvy, vyšetření tepu a pulzové vlny, proudění krve v žilách).Elektrokardiografie. Krevní tlak. Ergometrie. Digitální model aortálního pružníku. Fyziologie dýchání (spirometrické vyšetření). Metabolismus (základní přeměna). Nervový systém a smysly (reflexy, zraková ostrost, akomodace, zorné pole).

Cíl

Seznámení s podstatou fyziologických procesů v organismu člověka. Seznámení se základní terminologií. Kurs je určen inženýrům, kteří se specializují na lékařskou přístrojovou technikou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor