Detail předmětu

Electric Arc Application

FEKT-NAELAk. rok: 2019/2020

Základní orientace v problematice technického využití plazmatu, znalost základních diagnostických metod a přístrojů k určení parametrů plazmatu, seznámení s technickými prostředky s elektrickým obloukem ve spínací technice, generátory plazmatu a jejich provozem, plazmovými technologiemi k modifikaci materiálů, jejich vlastností a ekologickým aplikacím.

Výsledky učení předmětu

Základní informace pro vývoj, návrh a provoz zařízení využívajících termické plazma elektrického oblouku k technologickým aplikacím. Orientace v problematice plazmových technologií.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Plazma - popis, vlastnosti.
Elektrický oblouk.
Plazmatrony - popis, typy.
Technické aplikace.
Modelování termického plazmatu.
Diagnostika plazmatu.

Cíl

Seznámení s možnostmi přímého využití elektrického oblouku pro technologické účely, problematikou oblouku ve spínací technice, teorií a konstrukcí generátorů plazmatu, vlastnostmi plazmatu a některými plazmovými technologiemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning