Detail předmětu

Analysis and interpretation of biological data

FEKT-NABDAk. rok: 2019/2020

Elektrokardiogramy (signály EKG): vznik signálů EKG, svodové systémy, potlačení rušení, detekce komplexů QRS, rozměření signálů EKG, komprese signálů EKG, analýza variability srdečního rytmu.
Elektroencefalogramy (signály EEG): snímání signálů EEG, vlastnosti a předzpracování signálů EEG, potlačení artefaktů, spektrální analýza signálů EEG, spánkové EEG.
Genomické signály: transformace a zpracování sekvencí DNA

Výsledky učení předmětu

Návrhy a realizace metod předzpracování, analýzy a interpretace nejdůležitějších biologických signálů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Svatoš,J.: Biologické signály I, geneze, zpracování a analza. Skriptum ČVUT, Praha 1992. (CS)
Tompkins, W.J.: Biomedical Digital Signal Processing, C-Language Examples and Laboratory Experiments for IBM PC. Prantice-Hall, Englewood Cliffs, 1993. (EN)
Bronzino, J.D. (Ed.): The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 1995. (EN)
Rangayyan,R.M.: Biomedical Signal Analysis. IEEE Press, John Wiley &Sons, 2002. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Předmět je zaměřen na analýzu vlastností, způsoby zpracování a klasifikaci biologických signálů, především signálů kardiovaskulárního systému a signálů nervové soustavy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor