Detail předmětu

Computer methods in High Power Engineering

FEKT-CPSEAk. rok: 2019/2020

Zpracování technické dokumentace, počítačová typografie. Zobrazení informací v počítači. Analýza a grafická prezentace technických dat. Programové systémy pro přenos a zpracování dat v silnoproudé elektrotechnice - LabView, TestPoint. Speciální experimentální techniky – záznam a zpracování rychlých dějů. Elektrotechnické výpočty metodou konečných prvků – ANSYS.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kursu se naučí efektivním způsobem prakticky využívat všechny dostupné programy pro zpracování protokolů, technických projektů, diplomových prací, apod.
Seznámí s metodami, technickými a softwarovými prostředky pro sběr, přenos a zpracování měřených dat. Naučí se zvolit a správně používat softwarové nástroje pro grafickou prezentaci dat. Na praktických příkladech se seznámí s možnostmi využití programu ANSYS v silnoproudé elektrotechnice.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Firemní literatura
Rybička: LaTeX pro začátečníky
LabView - Getting Started
Přenos a zpracování dat (S) - skripta
Přenos a zpracování dat (P) - skripta
ANSYS - manuály

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

2 písemné testy (max. 60 bodů), 2 samostatné projekty (max. 40 bodů).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování technické dokumentace, počítačová typografie. Zobrazení informací v počítači. Analýza a grafická prezentace technických dat. Programové systémy pro přenos a zpracování dat v silnoproudé elektrotechnice - LabView, TestPoint. Speciální experimentální techniky – záznam a zpracování rychlých dějů. Elektrotechnické výpočty metodou konečných prvků – ANSYS.

Cíl

Získání znalostí z oblasti automatického sběru, přenosu a zpracování měřených dat. Osvojit si způsoby správné prezentace měřených dat. Naučit se vytvářet typograficky správné technické dokumenty (laboratorní protokoly, technické zprávy, diplomové a bakalářské práce). Seznámit se s možnostmi a používáním programu ANSYS. Osvojit si základy metody konečných prvků a jejich aplikaci na konkrétní příklady se silnoproudé elektrotechniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor