Detail předmětu

Protection of electrical Power Equipment

FEKT-COJZAk. rok: 2019/2020

Ochrany a jištění elektroenergetických zařízení při poruchových stavech. Ochrany vedení, přípojnic, transformátorů, generátorů a motorů. Integrované systémy číslicových ochran.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat základních typy ochran a jejich základních charakteristik
- vysvětlit princip základních typů ochran
- výpočtu zkratových poměrů v síti
- navrhnout nastavení nadproudových ochran malého systému
- popsat systém automatického opětného zapínání

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z předmětu Distribuce elektrické energie, schopnost studenta výpočtu 3-fázového počátečního rázového zkratového proudu v radiální síti.

Doporučená nebo povinná literatura

Wright A.,Christopoulos C.:El.Systems Protection,Chapman Hall 1993
SLEVA, Anthony F. Protective relay principles. Boca Raton: CRC Press, c2009, xvii, 349 s. ISBN 978-0-8247-5372-6.
ZIEGLER, Gerhard. Numerical differential protection: principles and applications. 2nd ed. Erlangen [Germany]: Publicis Pub., 2012, 287 s. ISBN 9783895783517.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen za aktivitu ve cvičení, samostatné úkoly, zakončen hodnocením závěrečné zkoušky s částí příkladovou a teoretickou.
Studenti mohou získat:
až 40 bodů ze cvičení (hodnocení testů, samostatného úkolu a protokolů z laboratorní výuky)
až 60 bodů ze zkoušky (30 bodů z praktické části a 30 bodů z teoretické části)
Podrobné vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Poruchové stavy. Třídění ochran.
2. Výpočty souměrných a nesouměrných zkratů.
3. Jistící transformátory proudů a napětí.
4. Ochrany vedení. Pojistky a jističe.
5. Ochrany nadproudové. Proudové a časové nastavení.
6. Ochrany impedanční. Základní charakteristiky a jejich nastavování.
7. Doplňkové vybavení distančních ochran. Příčiny chybného měření.
8. Ochrany rozdílové a srovnávací. Vazba srovnávacích ochran.
9. Automatiky opětného zapínání.
10. Ochrany přípojnic. Ochrany transformátorů.
11. Chránění generátorů.
12. Chránění motorů. Ochrany při zemních spojeních.
13. Inteligentní systémy chránění.

Cíl

Znalost způsobů chránění energetických zařízení při poruchách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor