Detail předmětu

Bachelor Thesis

FEKT-CBCSAk. rok: 2019/2020

Samostatná bakalářská práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.

Výsledky učení předmětu

Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit odborné problémy na dané úrovni.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné obhájení před státní zkušební komisí

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné bakalářské práce vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor