Detail předmětu

Přenosové sítě

FEKT-MPRSAk. rok: 2019/2020

Základní problémy přenosu elektrické energie. Řešení ustálených stavů přenosových sítí. Vlnové pochody na vedení a jeho nehomogenitách.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní poznatky o přenosu elektrické energie.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Saadat,H.:Power system analysis.McGraw-Hill,1999. (EN)
Trojánek,Z.,Hájek,J.,Kvasnica,P.:Přechodné jevy v elektrizaních soustavách,SNTL/ALFA,1987. (CS)
Reiss,L.,Malý,K.,Pavlíček,Z.,Němeček,F.:Teoretická elektroenergetika I,ALFA,1977. (CS)
Reiss,L.,Malý,K.,Pavlíček,Z.,Bizík,J.:Teoretická elektroenergetika II,SNTL/ALFA,1978. (CS)
Blažek,V., Paar, M.: Přenosové sítě, elektronický text, FEKT VUT v Brně, 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt a vypracuje několik laboratorních protokolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení

Zápočet (možné získat celkem 40 bodů) - během semestru je možné získat body z následujích aktivit:
- Cvičení odborných základu (Cz) => Písemka (20 b.)
- Laboratorní cvičení (Cl) => Protokol (max. 2 b.)
- Počítačová cvičení (Cp) => Projekt I + Projekt II (max. 2 x 9 b.)

Udělení zápočtu
- Písemka = získat alespoň 10 b.
- Protokol = získat alespoň 1 b.
- Projekt I = získat alespoň 4,5 b.
- Projekt II = získat alespoň 4,5 b.

Zkouška (možné získat celkem 60 bodů) - Zkouška (ZZ) se skládá písemnou formou a zahrnuje v sobě ověření teoretických a praktických znalostí.
Pro udělení ZZ je třeba získat minimálně 50 % bodů, tj alespoň 30 b. Pokud student nezíská na dané ZZ potřebné minimum, nebude mu tato zkouška udělena. Pokud student během ZZ prokáže neznalost učiva ZŠ nebo SŠ, viz dokument v e-learningu "NUTNÉ ZNALOSTI STUDENTŮ K VYKONÁNÍ ZKOUŠEK ...", nebude mu tato ZZ udělena. Při neudělení ZZ ji může student opakovat, a to v souladu s aktuálně platným studijním řádem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Vedení s rovnoměrně rozloženými parametry v ustáleném chodu. Exaktní metoda řešení vedení pomocí telegrafní rovnice.
2) Reálné a ideální vedení vvn a zvn, zvláštní případy jejich chodu.
3) Prostorové rozložení napětí a proudu podél vedení a vlnový charakter jejich šíření. Vlnové pochody na ideálním vedení a jeho podélných a příčných nehomogenitách .
4) Přepětí v elektrizační soustavě (ES). Náhrada prvků ES dvojbrany PI, T a Gama. Výpočet Blondelových konstant.
5) Náhrada prvků ES dvojbrany. Řešení náhradních dvojbranů za vedení jako elektrický obvod a pomocí kaskádního tvaru rovnic dvojbranu.
6) Výkonově napěťová rovnice pro souměrné vedení a její řešení. Kaskádní a paralelní řazení dvojbranů.
7) Matematické modelování sítí vvn a zvn jako celku v ES. Podmínky určitosti chodu sítě. Výpočetní metody řešení ustáleného chodu sítě.
8) Gauss-Seidlova metoda řešení rovnic chodu sítě vvn a zvn.
9) Tlumivky, kondenzátory a synchronní kompenzátory v ES.
10) Přenosová schopnost a kompenzace parametrů vedení. Umístění kompenzačních prostředků. Změny parametrů vedení podle druhu kompenzace a použitého kompenzačního prostředku.
11) Příklad výpočtu ustáleného chodu vedení zvn.
12) Příklad výpočtu kompenzace parametrů vedení zvn.
13) Příklad výpočtu vlnových pochodů vln u(x,t) a i (x,t) na ideálním vedení zvn.

Cíl

Seznámit studenty se základními problémy přenosu elektrické energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning