Detail předmětu

Elektrotechnické materiály a výrobní procesy II

FEKT-BPC-EMV2Ak. rok: 2019/2020

Povrchové úpravy, ochranné vrstvy, korozní odolnost, tenké vrstvy, využití tenkých vrstev, montážní technologie, propojovací technologie, speciální výrobní procesy, tj. elektronové, iontové, rentgenové, jaderné, radiační, laserové, ultraakustické a elektroerozivní procesy.

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu:
- umí popsat základní výrobní procesy v oblasti elektrotechnických technologií
- umí vysvětlit základní principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery, ultrazvuk a elektroerozi, jejich přednosti a omezení z hlediska výrobních procesů
- je schopen vysvětlit základní principy činnosti zdrojů elektronových svazků, iontových svazků, laserů a ultrazvukových měničů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z předmětu BPC-MPE - Materiály pro elektrotechniku Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Rous B.: Materiály pro elektroniku a mikroelektroniku. SNTL Praha 1991 (CS)
Skeřík J.: Plasty v elektrotechnice a elektronice. SNTL Praha 1991 (CS)
Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
Šesták j. a kol.: Speciální materiály a technologie. Academia Praha 1993 (CS)
Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2003 (CS)
Jirák J., Rozsívalová Z.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - laboratorní cvičení. Elektronická skripta 2003 (CS)
Bouda, V., Hampl. J., Lipták,J.: Materials for electrotechnics. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000, 207 s. ISBN 80-01-02233-1. (EN)
Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)
Kazelle J.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Kapitola 6. Elektronická skripta 2015 (CS)
Kreibich V.: Teorie a technologie povrchových úprav (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na výpočtová cvičení a exkurze do vybraných podniků.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je účast studenta na cvičeních. Semestrální zkouška se uskuteční v řádném zkouškovém období. Zkouška je písemná.
Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Povrchové úpravy: hlavní principy tvorby ochranných vrstev, výběr technologií, výrobní zařízení, materiály. Korozní odolnosti. Testování kvality
2. Tenké vrstvy: základní dělení, teoretický rozbor tvorby vrstev, výběr substrátů, speciální technologie. Využití tenkých vrstev.
3. Montážní technologie: základní systémy montážních procesů, propojovací technologie elektrických a elektronických zařízení, testovací metody. Antistatické zabezpečení.
4. Elektronové procesy, zdroje a účinky elektronového svazku.
5. Používané systémy a využití elektronových procesů.
6. Iontové procesy, zdroje iontů, účinky a možnosti využití iontových procesů.
7. Rentgenové procesy. Zdroje a vlastnosti RTG záření. Radiační technologie.
8. Jaderné procesy a jejich aplikace, transmutace polovodičových materiálů.
9. Laserové procesy, princip činnosti laserů, rozdělení laserů.
10. Výkonové lasery, vlastnosti a některé aplikace laserů.
11. Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky.
12. Zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku v technologii.
13. Elektroerozivní procesy a jejich využití.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními moderními technologickými postupy s vazbou na klasické technologie

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MET bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor