Detail předmětu

Technické kreslení

FEKT-BPC-ISEAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na používání moderních software, které pomáhají v dnešní době konstruktérům s řešením problému při návrhu a optimalizace konstrukce elektrických strojů a přístrojů. Konkrétně je zaměřen na vytváření konstrukčních 3D modelů a výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor. V druhé části je předmět zaměřen na sestavování a řešení diferenciálních rovnic v programu MATLAB Simulink. Samotné rovnice jsou sestavovány na základě elektrických obvodů obsahujících základní R,L a C členy.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student umí:
- nakreslit v programu AutoCAD 2D a 3D modely a výkresovou dokumentaci strojních součástí
- nakreslit v programu AutoCAD výkresovou dokumentaci sestav

Doporučená nebo povinná literatura

Aubrecht V.: Infomatika v silnoproudé elektrotechnice
Kletečka, Fořt: Autodesk Inventor - Funkční navrhování v průmyslové praxy
Kletečka, Fořt: Učebnice Autocad
Horová: 3D modelování a vizualizace v Autocadu
Doňar, Zaplatílek: MATLAB pro začátečníky
Kletečka J.,Fořt P.: Technické kreslení (CS)
Hrabovský, Juránek: EAGLE pro začátečníky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují cvičení na počítačích. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Samotné hodnocení je rozděleno následovně:
30 bodů - Projekt 1 - Výkresová dokumentace součásti
70 bodů - Projekt 2 - Výkresová dokumentace sestavy

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do technického kreslení + základy AutoCADu
2. Normalizace v technickém kreslení kreslení + AutoCAD – nastavení prostředí, rozložení
3. Technické zobrazování
4. Kótování + Autocad – Kótovací styly, kótování
5. Tolerance rozměrů, tvaru a polohy
6. Předepisování vlastností povrchů
7. Výkresy strojních součástí a spojů
8. Výkresová dokumentace sestav – pohledy, značení, kusovník
8. Výrobní výkresy
9. Elektrotechnická schémata
10. AutoCAD - 3D modelování

Cíl

Seznámit studenty s základními pravidly platícími pro vytváření technické dokumentace. Aplikqace teoretických znalostí z této oblasti pomocí programu Autocad.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SEE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning