Detail předmětu

Digitální elektronika 2

FEKT-BKC-DE2Ak. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje problematice mikroprocesorové techniky a jejímu využití v tzv. embedded systémech. Studenti si prohloubí znalosti z digitální techniky, především z oblasti synchronních sekvenčních systémů. Kurz pokračuje úvodem do programování 8bitových mikrokontrolerů v jazyce C a v jazyce symbolických adres. Tímto způsobem získají studenti praktické zkušenosti s funkcí dílčích částí mikroprocesorových systémů. Předmět tak prohlubuje vědomosti a zkušenosti s programovacím jazykem C.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět a popsat základní prvky mikroprocesorových systémů, (b) konstruovat zapojení embedded zařízení, řízené nbitovým mikrokontrolérem, (c) testovat funkci mikroprocesorových systémů, (d) analyzovat početní náročnost algoritmů číslicového zpracování dat, (e) naprogramovat základní algoritmy řídicí techniky v jazyce symbolických adres a v jazyce C, (f) technicky využívat mikroprocesorové obvody.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti digitální techniky, elektroniky a programování v jazyce C.

Doporučená nebo povinná literatura

FRÝZA, T. Digitální a mikroprocesorová elektronika. Přednášky [online]. 2017 [cit. 2017-08-03]. Dostupné z elearningových stránek předmětu. (CS)
ATmega328 - Microcontrollers and Processors [online]. 2017 [cit. 2017-08-03]. Dostupné z: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328 (EN)
Arduino - Getting Started [online]. 2017 [cit. 2017-08-03]. Dostupné z: https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage (EN)
MAZIDI, Muhammad Ali, Sarmad NAIMI a Sepehr NAIMI. The AVR microcontroller and embedded systems: using Assembly and C. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2011. ISBN 0138003319. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači s vývojovými kity AVR. Student pracuje na jednom projektu během semestru. Veškeré studijní materiály jsou dostupné prostřednictvím elearningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Domácí úkoly a cvičení na počítači během semestru, závěrečná zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Číselné soustavy a reprezentace čísel.
2. Úvod do mikroprocesorových systémů.
3. Přerušení.
4. Zobrazovací zařízení.
5. Převod analogových signálů.
6. Řízení paralelní a sériové komunikace.
7. Polovodičové paměti.
8. Instrukční sada mikrokontroléru.
9. Nástroje pro vývoj aplikací.
10. Coding standards, verzovací systémy.
11. Zvyšování početního výkonu.
12. Architektury DSP, x86.
13. Úvod do IoT.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mikroprocesorových obvodů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení embedded systémů, včetně vývoje a testování obslužných programů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor