Detail předmětu

Nové trendy v analýze a klasifikaci biomedicínských dat

FEKT-DBT2Ak. rok: 2019/2020

Časově-frekvenční a časově-měřítková analýza signálů

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu by posluchači měli získat přehled v oblasti metod časově-frekvenční analýzy signálů, seznámí se možnostmi jejich využití při zpracování biosignálů.

Prerekvizity

Základy teorie zpracování signálů.

Doporučená nebo povinná literatura

Norden E. Huang et al., The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis, Proc. Roy. Soc. London 454 (1998) 903–995. (EN)
Norden E. Huang et al. On Instantaneous Frequency, Advances in Adaptive Data Analysis, World Scientific Publishing Company ,Vol. 1, No. 2 (2009), 177–229 (EN)
Eivind Kvedalen, Signal processing using the Teager Energy Operator and other nonlinear operators, Cand. Scient Thesis, Univ. of Oslo, May 2003. (EN)
Yu-Hsiang Wang, The Tutorial: S Transform, National Taiwan University, Taipei, ROC, 2010, pp. 1-23. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.694.8727&rep=rep1&type=pdf (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je každoročně aktualizováno vyhláškou garanta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Metody časově-frekvenční analýzy signálů
- Vlnkové transformace (WT, CWT, DTWT)
- Empirický modální rozklad (EMD, EEMD)
- Empirická vlnková transformace (EWT)
- Obálka a okamžitá frekvence signálu
- Hilbertova transformace, Hilbertova-Huangova transformace
- Teagerův energetický operátor, Teagerova-Huangova transformace
- Stockwellova transformace (S-transformace)
- Aplikace metod časově-frekvenční analýzy biosignálů

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled o metodách časově-frekvenční analýzy signálů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTB-PP doktorský

    obor PP-BTB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

  • Program BTB-PK doktorský

    obor PK-BTB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor