Detail předmětu

Water and wastewater engineering

FCH-MA_ENG2Ak. rok: 2020/2021

Source water composition and properties, drinking water quality standards and regulation, water treatment technology trains – basic water treatment processes overview, coagulation and flocculation, water aeration, separation processes, adsorption of organic compounds by activated carbon, removal of specific contaminants, water disinfection processes, wastewater treatment plants, types of WWTP, physical unit operations and chemical unit processes at WWTP, microbiology, hydrobiology of wastewater, sludge management, waste management.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

The students obtain insights into different sectors of drinking water treatment processes, waste water technologies, apparatuses and water quality standards, which enable to use the knowledge in both the water treatment practice and research.

Prerekvizity

The courses require fundamental knowledge in chemistry.

Doporučená nebo povinná literatura

Metcalf & Eddy: Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw-Hill Education - Europe, 2013. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Lectures 2/week, seminars 2h/week, the e-learning system (LMS Moodle) is available to students.

Způsob a kritéria hodnocení

Oral examination.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Water treatment technology - processes

1. Source water composition and properties, drinking water quality standards and regulation (European and local water safety rules (German and Czech standards); Water treatment technology trains – basic water treatment processes overview)
2. Coagulation and flocculation (theory and practice basics)
3. Water aeration (theory and practice)
4. Separation processes – sedimentation (theory and practice), flotation (theory and practice), granular media filtration (theory and practice), membranes (theory and practice)
5. Adsorption of organic compounds by activated carbon (theory and practice)
6. Removal of specific contaminants (iron and manganese removal, N compounds removal)
7. Water disinfection processes (chemical and physical disinfection processes)

Wastewater treatment technology and re-use waste water

1. Introduction to wastewater treatment plants (use, types, water facilities, water management, technology)
2. Types of WWTP (Configuration, Individual objects / tanks at WWTP, Basic calculations / parameters for WWTP design)
3. Physical Unit Operations sand Chemical Unit Processes at WWTP (sedimentation, coagulation, flotation, etc.)
4. Microbiology, hydrobiology of wastewater (types of microorganims, composition of wastewater, nutrients, processes in the biological part of the process)
5. Sludge management (sewage sludge cycle, sludge types, sludge treatment and hygiene)
6. Waste management (measurement and control, mathematical modeling)

Cíl

The students obtain insights into different sectors of drinking water treatment processes, waste water technologies, apparatuses and water quality standards, which enable to use the knowledge in both the water treatment practice and research.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

presence on seminars/lab classes is compulsory

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor