Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)

FIT-PDSeAk. rok: 2019/2020

Aktivní síťové prvky a jejich funkce. Směrování dat. Zabezpečení provozu, detekce útoků na sítě. Komunikace VoIP. Monitorování počítačových sítí. Bezpečnost na transportní a aplikační vrstvě. P2P sítě. Blockchain.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Porozumět základů síťové komunikace a architektuře pokročilých síťových služeb. Seznámit se s principy bezpečnost a prostředky pro ochranu sítí proti bezpečnostním incidentům.
Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Prerekvizity

Základy počítačových sítí, adresování IP, základní síťové služby: WWW, DHCP, DNS. Znalost Internetu. Základní konfigurace OS Unix.

Doporučená nebo povinná literatura

Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.
Van Megellen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk. The Future of Telephony, 2nd Edition. O'Reilly, 2007.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování projektu.
Podmínky zápočtu:
Zápočet není ustanoven.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Porozumět principů počítačové komunikace a způsobům jejího zabezpečení. Analýza komunikace, detekce útoků. Monitorování a odstraňování chyb. Bezpečnost počítačové komunikace, ochrana soukromí. Pokročilé komunikační technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na laboratorních cvíčení, vypracování projektu, závěrečná zkouška. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání
bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla
hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0
body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do počítačových sítí. Základní konfigurace síťových zařízení.
 2. Statické a dynamické směrování. Směrovací algoritmy.
 3. Komunikace IPv6, tunelování provozu.
 4. Bezpečnost počítačových sítí na úrovni L2.
 5. Zabezpečení SSL/TLS. Certifikáty.
 6. Soukromí a anonymita na Internetu.
 7. Zabezpečení DNS.
 8. Přenos webového provozu.
 9. Monitorování sítí. Protokoly NTP, syslog, SNMP a NetFlow.
 10. Úvod do IP telefonie.
 11. Pokročilá IP telefonie.
 12. Sítě SDN.
 13. Blockchain.

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní konfigurace síťových zařízení.
 2. Směrovací protokoly RIP a OSPF.
 3. Adresování a tunelování IPv6.
 4. Útoky na vrstvě L2: IP spoofing, ARP spoofing, atd.
 5. Analýza komunikace SSL/TLS.
 6. Soukromí a anonymita na Internetu.
 7. Zabezpečení DNS.
 8. Detekce uživatelů pomocí příznaků webového prohlížeče.
 9. Konfigurace SNMP, NetFlow a syslog.
 10. Základní konfigurace klienta IP telefonie. Analýza hovorů.
 11. Konfigurace serveru VoIP.
 12. Virtuální prostředí Mininet.
 13. Analýza blockchainu bitcoinů.

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor