Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

FIT-PDSAk. rok: 2019/2020

Bezpečnostní kódy a správa chyb. Paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6 a jejich alternativách. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Výsledky učení předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Prerekvizity

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Doporučená nebo povinná literatura

R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.
Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
Zápočet není ustanoven.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Technologie linkové a síťové vrstvy.
 2. Technologie pro řízení provozu a sítě.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Teorie směrování.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Reálné zpracování paketů v OS.
 8. Softwarově definované sítě.
 9. Architektura peer-to-peer sítí.
 10. Anonymita na Internetu.
 11. IDS a IPS.
 12. Protokolové inženýrství a formání metody v počítačových sítích.
 13. Síťová neutralita.

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 • Vybrané síťové útoky.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.

eLearning