Detail předmětu

Programování v .NET a C#

FIT-IW5Ak. rok: 2019/2020

Úvod do platformy .NET.
Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#:
prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální
metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky. Přístup k vlastnostem operačního systému, vlákna, lokalizace a aplikační nastavení. LINQ. Aktivní webové stránky ASP .NET, formuláře. ASP .NET, aktivní obsah, XML. Síťové komunikace TCP a UDP, Web
services. Efektivní vývoj, unit testing, dokumentace.

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.
Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Prerekvizity

Znalost objektového programování, jazyka C# a platformu .NET na úrovni kurzu ICS.

Doporučená nebo povinná literatura

Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
Simon Robinson - C# Professional Programming
Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery
Albahari, Joseph, and Ben Albahari. C# 7.0 in a Nutshell : the definitive reference. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
Posadas, Marino. Mastering C# and .NET framework : deep dive into C# and .NET architecture to build efficient, powerful applications. Birmingham: Packt, 2016.
Price, Mark J. C# 7.1 and .NET Core 2.0 - Modern Cross-Platform Development - Third Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
Rabaey, Jan M., Anantha P. Chandrakasan, and Borivoje Nikolic. Digital integrated circuits : a design perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education, 2003.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání a obhájení projektů a získání nejméně 50 bodů ze 100.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Náhrada cvičení je možná dle individuální domluvy.

 • Odevzdání projektu rozdělené do dvou částí během semestru.
 • Každá část bude samostatně hodnocena a student obdrží zpětnou vazbu ke své práci, kterou zapracuje do následující fáze.
 • Bodové rozdělení dle fází: 30, 40 bodů.
 • Výsledný projekt bude hodnocený v druhé fázi při obhajobě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do platformy .NET Framework, .NET CORE a .NET Standard
 2. Objektově orientované programování v C# (Ing. Tibor Jašek, MSP)
 3. ASP.NET Core Web API (Ing. Roman Jašek, Microsoft MVP)
 4. Inversion of Control, konfigurace, middleware, logging (Adam Štěpánek, MSP)
 5. Web - MVC (Ing. Tibor Jašek, MSP)
 6. Jak psát testy (Ing. Jiří Pokorný, Solarwinds)
 7. Test Driven Development (Ing. Jiří Pokorný, Solarwinds)
 8. Microsoft Azure (Ing. Roman Jašek, Microsoft MVP)
 9. Softwarové architektury v C# (Martin Dybal, Microsoft MVP)
 10. Design Patterns v C# (Martin Dybal, Microsoft MVP)
 11. (Velikonoční pondělí - odpadá)
 12. Xamarin (Ing. Roman Jašek, Microsoft MVP)
 13. C# 8, .Net Core / Roslyn / DotVVM / .Net on Linux

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning