Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

FIT-I2CAk. rok: 2019/2020

Návrh rozšiřitelný sítí, VLAN sítě (VTP, DTP), redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Virtuální privátní sítě, filtrování ACL. Bezpečnost počítačových sítí a monitorování. Správa chyb.

Výsledky učení předmětu

Návrh a implementace sítí LAN, zálohování linek pomocí HSRP, agregrace pomocí EtherChannel. Použití protokolů STP, RSTP a VTP. Konfigurace směrování OSPF a EIGRP.
Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. Seznámí se s přenosem PPP, budou konfigurovat VPN sítě. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních, vytváření filtrovacích pravidel ACL a monitorování sítí. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.
Vytváření sítí LAN, redundance a zálohování spojení. VLAN sítě. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Prerekvizity

Úspěšné ukončení kurzů CCNA 1 a CCNA 2 verze 6 (Routing and Switching).

Doporučená nebo povinná literatura

Přednáškové texty v angličtině.
Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad FIT a NetSpace.
Cisco Networking Academy: Scaling Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN  978-1-58713-434-0.
Cisco Networking Academy: Connecting Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN 978-1-58713-432-6.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Opakovací test na laboratořích (max. 36 bodů)
 • Aktivní práce v laboratoři (max. 24 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA3 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA3 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA4 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA4 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Podmínky zápočtu:
 • Získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit,
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregaci linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat VLAN sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se prakticky konfigurovat směrování OSPF a EIGRP pro sítě IPv4 a IPv6.
V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat komunikaci PPP, VPN sítě a filtrování ACL pro IPv4 i IPV6. Naučí se odstraňovat chyby v síťovém prostředí a používat nástroje typu SNMP, NetFlow a Syslog. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzů Cisco Akademie CCNA3 a CCNA4 Routing and Switching (R&S) verze 6.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úvod do přepínání. Rozšířené sítě VLAN: protokoly VTP a DTP.
 2. Redundance spojení v LAN sítích, protokoly HSRP, VRRP, GLBP.
 3. Redundance v přepínaných sítích. Protokoly STP a RTSP.
 4. Směrovací protokol EIGRP. Pokročilejší nastavení.
 5. Směrování OSPF pro jednu oblast.
 6. Směrování OSPF pro více oblastí.
 7. Přehled WAN technologií.
 8. Protokol PPP.  
 9. Vzdálený přístup, sítě VPN, tunelování GRE, protokol eBGP.
 10. Filtrování ACL pro IPv4 a IPv6.
 11. Zabezpečení a monitorování sítí, kvalita služeb.
 12. Virtualizace, IoT, sítě SDN. Odstraňování chyb.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Opakování CCNA2.
 2. VLAN technologie: VTP, DTP, přepínání L3.
 3. Technologie EtherChannel.
 4. Redundantní spojení pomocí HSRP a GLBP.
 5. Protokol STP.
 6. Směrování EIGRP.
 7. Směrování OSPFv2 a OSPFv3.
 8. OSPF pro více oblastí.
 9. Sériová komunikace PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 10. Vytváření tunelu GRE. Směrování eBGP.
 11. Tunelování IPv6 over IPv4, SPAN.
 12. Filtrování ACL.
 13. Konfigurace SNMPv2, SNMPv3, Syslog, IP SLA.

eLearning