Detail předmětu

Fyzikální seminář

FIT-IFSAk. rok: 2019/2020

Přehled látky z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Základní pojmy z mechaniky, elektrické pole, kapacita, kondenzátory, elektrický proud, rezistory, magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavý proud.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Doplnění středoškolské látky.

Prerekvizity

Středoškolská matematika a fyzika.

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl: Fyzika. VUTIUM - 2013. ISBN: 978-80-214-4123-1.
Středoškolské učebnice fyziky.
Středoškolské učebnice fyziky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen, pokud student nemá více než dvě neúčasti na demonstračním cvičení (i nezdůvodněné). Vyšší počet neúčastí musí být řádně omluven (lékařské potvrzení, apod.), náhradou těchto omluvených neúčastí je vypracování zadaných příkladů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Doplnění středoškolské látky z fyziky se zaměřením na elektřinu a magnetizmus. Předmět je vhodný pro studenty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na demonstračních cvičeních je povinná. Kontrola se provádí prostřednictvím prezenční listiny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odb. zák.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Je proveden stručný výklad středoškolské fyziky a návazně jsou předvedeny a komentovány demonstrační příklady z položek

 • základní pojmy mechaniky,
 • elektrické pole,
 • kapacita, kondenzátory,
 • elektrický proud, rezistory,
 • magnetické pole,
 • elektromagnetická indukce,
 • střídavý proud.

eLearning