Detail předmětu

Angličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace

FIT-FCEAk. rok: 2019/2020

Předmět pro ty, kdo se chtějí domluvit tak, aby nejen vyjádřili, co potřebují, ale aby mohli být rovnocenným partnerem v konverzaci nebo jednání se zahraničním partnerem. Součástí předmětu je i prostor, kde si studenti mohou vyzkoušet v anglickém jazyce umění prezentace, odborné komunikace či obchodního jednání v modelových situacích v praxi.

Výsledky učení předmětu

 • ROZMLUVIT SE i když Vaše angličtina není na 100%,
 • dokázat vyjádřit svá přání,
  domluvit se v běžných společenských tématech,
 • ovládat slang a konverzaci v praxi,
  používat větná spojení, která v učebnicích nejsou, ale v praxi jsou hojně používána,
 • vyzkoušet si různé druhy prezentací,
 • naučit se na takovou prezentaci připravit z jazykového pohledu,
 • umět komunikovat s obchodními partnery,
  vyjednávat a reagovat při obchodních jednáních v angličtině,
 • rozšířit odbornou slovní zásobu a umět ji používat v praxi,
 • odhalit své manýry a chyby a postupným tréninkem si osvojit správné techniky a metody při prezentacích i obchodních setkáních.

Prerekvizity

 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate.

Doporučená nebo povinná literatura

Cambridge First Certificate in English for Updated Exam - Student's Book without answers. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
Tom Kenny: Nice Talking with You. Step-by-step English fluency. Cambridge University Press.
English conversation-Practice Makes Perfect Series-McGraw-Hill Education; 1st edition (August 7, 2012).
Cambridge Grammar for First Certificate with Answers and Audio CD, 2nd Edition. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
Practical English Usage (4th Edition) Book. Oxford University Press.
Kenna Bourke: Test It, Fix It Vocabulary Intermediate.

Způsob a kritéria hodnocení


 • Docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Rozmluvení
  v cizím jazyce a pozitivní přístup při vlastním pokroku v angličtině,

 • komunikační
  bariéry, návyky a chyby,
 • slang
  a dialekty v angličtině,
 • poslech
  a umění rozumět a reagovat,
 • slovní
  zásoba v praxi,
 • vlastní
  styl komunikace v angličtině,
 • vyjádření
  potřeb a emocí,
 • konflikt
  a jeho řešení v anglickém jazyce,
 • odhalení
  chybných návyků v anglické komunikaci,
 • modelové
  situace v praxi a neustále opakování situací včetně přijetí vlastních chyb,
 • techniky
  řešení problémových situací a jejich nácvik,
 • interaktivní
  zapojení všech účastníků semináře.
 • prezentace
  v angličtině - základní pravidla,
 • jak
  připravit sebe i svou prezentaci v anglickém jazyce,
 • struktura
  prezentace v angličtině,
 • vlastní
  prezentace, trénink a její rozbor,
 • obchodní
  komunikace a vyjednávání v angličtině.