Detail předmětu

Operativní Management výroby

FP-BomvPAk. rok: 2019/2020

Studenti budou schopni aktivně se podílet na tvorbě výrobního systému podniku a osvojí si základní znalosti výrobních prvků a aktivit,s jejich hodnocením. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro využívání výrobního managementu v praxi.
Obsah přednášek:
• Úvod do managementu výroby, základní pojmy
• Operativní řízení výroby
• Výrobní kapacita
• Výrobní systém a jeho projektování
• Průběžná doba výroby
• Plánovací činnost s využitím normativní základny
• Technická obsluha výroby
• Monitoring a hodnocení efektivnosti výrobního procesu
Obsah cvičení:
Cvičení navazují na odpřednášenou látku. Výpočty jednotlivých charakteristik jsou řešeny formou případových studií s využitím systému prediktivní simulace výrobních a logistických procesů a systémem MES.

Zajišťuje ústav

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Seznamuje s provozními, technickými, organizačními přístupy a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a výrobních výstupních prvků výrobních procesů ve vazbě na digitalizaci výroby. Seznamuje s prostředky využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě.
Studenti budou schopni aktivně se podílet na tvorbě výrobního systému podniku a osvojí si základní znalosti výrobních prvků a aktivit,s jejich hodnocením. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro využívání výrobního managementu v praxi.
Obsah přednášek:
1 - Úvod do managementu výroby, základní pojmy
2 - Operativní řízení výroby
3-4 - Výrobní kapacita
5-6 -Výrobní systém a jeho projektování
7-8 - Průběžná doba výroby
9-10 - Plánovací činnost s využitím normativní základny
11-12 - Technická obsluha výroby
13- Monitoring a hodnocení efektivnosti výrobního procesu
Obsah cvičení:
Cvičení navazují na odpřednášenou látku. Výpočty jednotlivých charakteristik jsou řešeny formou případových studií s využitím systému prediktivní simulace výrobních a logistických procesů a systémem MES.

Vazba předmětu na laboratoř LAPROCO:
- poznání jednotlivých prvků digitalizace využitelných v průmyslové praxi v malých a středních podnicích,
- srovnání prostředí v praxi s podmínkami v odborné laboratoři,
- využití integrace softwarových produktů pro realizaci požadavků zákazníků z hlediska času, nákladů a jakosti,

Cíl

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Seznamuje s provozními, technickými, organizačními přístupy a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a výrobních výstupních prvků výrobních procesů ve vazbě na digitalizaci výroby. Seznamuje s prostředky využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning