Detail předmětu

Network Operating Systems

FEKT-BPA-SOSAk. rok: 2020/2021

První část předmětu je věnována přehledu operačních systémů, jejich architektuře, činnosti procesů, správě paměti a souborovým systémům. Druhá část se zabývá síťovou komunikací na úrovní operačního systému, činnosti serverů a síťovými službami. Závěr předmětu je věnován bezpečnosti operačních systémů, včetně bezpečnosti síťové.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat typy operačních systémů,
- definovat jádro a systémové volání,
- definovat proces a vlákno,
- vysvětlit plánování procesů,
- porovnat způsoby synchronizace procesů,
- definovat uvíznutí procesů,
- popsat správu paměti,
- vysvětlit virtuální paměť,
- popsat souborové systémy,
- vysvětlit síťovou komunikaci v rámci operačního systému,
- popsat princip síťových služeb,
- analyzovat typy útoků na operační systémy,
- popsat firewall a proxy server,
- zabezpečit síťový operační systém.

Prerekvizity

Znalost síťové komunikace a programování.

Doporučená nebo povinná literatura

SILBERSCHATZ, A., GALVIN, P., GAGNE, G. Operating System Concepts. 10th edition. Wiley, 2018. 976 p. ISBN: 978-1-119-43925-7. (EN)
TANENBAUM, A., BOS, H. Modern Operating Systems. 4th edition. Pearson, 2015. 1136 p. ISBN: 978-0133591620. (EN)
BARRETT, D. Linux Pocket Guide. 3rd edition. O'Reilly, 2016. 272 p. ISBN: 978-1491927571. (EN)
ROBBINS, A. Bash Pocket Reference. 2nd edition. O'Reilly, 2016. 156 p. ISBN: 978-1491941591. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, počítačová cvičení a individuální projekt. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

50 bodů z teorie, 40 bodů z počítačových cvičení, 10 bodů ze samostatného projektu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Přehled operačních systémů
2. Architektura operačních systémů
3. Procesy a vlákna
4. Plánování procesů
5. Synchronizace procesů
6. Správa paměti
7. Virtuální paměť
8. Souborové systémy
9. Síťová komunikace v operačním systému
10. Síťové služby
11. Síťové nástroje
12. Bezpečnost operačních systémů

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na problematiku síťových operačních systémů. Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje využíváni těchto principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    specializace BPA-PSA , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor