Detail předmětu

Computer Programming 2

FEKT-BPA-PP2Ak. rok: 2020/2021

Python, datové typy, řídicí struktury a funkce, moduly a balíčky, algoritmy (vyhledaní maxima/minima, Eukleidův algoritmus, násobení matic, Gauss-Seidlova eliminace, třídění), objektově orientované́ programování, práce se soubory, zpracováni obrazu (OpenCV), programování grafického uživatelského rozhraní (Qt, Tk).

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Získání základních programovacích návyků a dovednosti algoritmizaci. Pochopení základních vlastností a struktur jazyka Python.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCHAN, Stephen G. Programming in C. 3rd ed. Indianapolis, Ind.: Sams Pub., c2005. ISBN 0-672-32666-3. (EN)
VANDEVOORDE, David, Nicolai JOSUTTIS a Douglas GREGOR. C++ templates: the complete guide. Second edition. Boston: Addison-Wesley, [2018]. ISBN 978-0-321-71412-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 32 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 68 bodů za individuální projekt v jazyce Pyhton.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do procedurálního programováni v jazyce Python. Základní datové typy
2. Datové typy (Množinové typy, N-tice, kolekce), tvorba a volání funkcí
3. Řídicí struktury a funkce, moduly a balíčky, lokální́ a rekurzivní́ funkce
4. Algoritmy I (vyhledaní maxima/minima, Eukleidův algoritmus, násobení matic, Gauss-Seidlova eliminace, třídění)
5. Objektově̌ orientované́ programování, práce se soubory
6. Zpracováni obrazu (OpenCV)
7. Procesy a vlákna, databáze
8. Práce s vektory, maticemi a tenzory
9. Propojení v síti
10. Neuronové sítě
11. Algoritmy II (1D konvoluce, FIR filtrace, Flood fill, Dijkstrův algoritmus)
12. Programování grafického uživatelského rozhraní (Qt, Tk)
13. Základy a syntaxe jazyka C

Cíl

Naučit studenty základním programovacím návykům a algoritmizaci. Vysvětlit základní vlastnosti a struktury jazyka Python a jeho využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning