Detail předmětu

Praktická stáž Erasmus+ (letní)

FaVU-PS-LAk. rok: 2019/2020

Praktické stáže Erasmus+ se řídí podmínkami, které jsou souhrnně uvedeny webovém portálu VUT (https://www.vutbr.cz/studenti/staze/prakticke/erasmus). Informace poskytne rovněž referentka zahraničního odboru studijního oddělení. Konkrétní stáže s vyjednávají studenti a jejich obsahová náplň je podrobně rozvedena ve smlouvě o stáži (Traineeship Agreement).

Výsledky učení předmětu

Absolvování stáže rozšíří praktické dovednosti studenta – osvojí si specifické pracovní postupy a ověří si možnosti praktického uplatnění dříve nabytých znalostí.

Prerekvizity

Dostatečná odborná a jazyková připravenost.

Doporučená nebo povinná literatura

literatura, je-li třeba, je dána požadavky přijímající instituce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody práce a studia jsou určovány hostitelskou organizací.

Způsob a kritéria hodnocení

Kredity jsou uděleny na základě splnění podmínek stanovených ve smlouvě o stáži a odevzdání všech potřebných dokumentů po návratu ze stáže.

Jazyk výuky

angličtina, francouzština

Osnovy výuky

Průběh semestru se řídí podmínkami dojednanými mezi studenty a zahraničními institucemi zakotvenými ve smlouvě o stáži.

Cíl

Cílem praktické stáže Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraniční instituci v rozsahu plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Během stáže studenti plní své závazky podle toho, jak byly sjednány. Po návratu odevzdají (do 15 dnů) Odboru zahraničních vztahů originál Certifikátu o absolvování stáže (Traineeship Certificate). Následně (do 15 dnů od výzvy) studenti vyplní závěrečnou zprávu z praktické stáže (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na svůj školní e-mail).

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

640 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning