Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Herní média - letní

FaVU-B4MU-LAk. rok: 2019/2020

Předmět prezentuje studentům problematiku komplexní produkce a dokončení uměleckého díla, či dlouhodobého projektu. V kontextu ateliéru se jedná především o finální publikování díla přednostně v digitálním a následně nebo paralelně ve fyzickém prostoru. Výhody a nevýhody publikování a obecného zpřístupnění díla v současném prostředí internetu, jaké poskytuje nástroje na akademické, studentské, nezávislé či profesionální úrovni. Zde otevíráme otázku financování projektů, grantové nebo komunitní zdroje? Komunitní financování (crowdfounding) v České republice a následné srovnání distribucí. Současná internetová distribuce digitálních her, platformy, vydavatelé, média, sociální sítě, komunitní prostředí, jedinec.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni dokončit a publikovat dlouhodobý autorský projekt. Osvojují si práci v současném internetovém prostředí. Seznamují se možnostmi financování projektů, jejich následnými možnostmi prezentace a distribuce. Reflektují zkušenosti získané během realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Znalost vztahu digitálních her a flimu, přilehlého průmyslu, klíčových technologických paralel a nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

http://monoskop.org/Monoskop

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné prezentovat a archivovat bakalářský projekt - diplomovou práci. Následně před komisí diplomovou práci obhájit.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Dokončení uměleckého díla, projektu
Prezentace a distribuce
Grantové a komunitní financování
Distribuce digitálních her, networking

Cíl

Seznámit studenty s možnostmi produkce, distribuce a typy financování. Osvojit si základní nástroje internetového marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor