Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Malířství 3 - zimní

FaVU-B4M3-ZAk. rok: 2019/2020

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Schopnost najít a realizovat pro bakalářskou zkoušku vhodné téma.

Doporučená nebo povinná literatura

Hans - Georg Gadamer, Aktualita krásného, Triáda, 2003
Wilhelm Worringer, Abstrakce a vcítění, Triáda, 2001
Hans Belting, Konec dějin umění, Mladá fronta, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy.

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu jsou vypracovaná semestrální zadání, práce na individuálním programu a stanovení bakalářského zadání. Semestr je zakončen ateliérovou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zadání rozvíjející témata související s individuálním programem.
Zaměření na závěrečnou bakalářskou ateliérovou práci.

Cíl

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.
Přípravit bakalářskou práci v podobě koncepce a materálové prípravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor