Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Malířství 3 - letní

FaVU-B4M3-LAk. rok: 2019/2020

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Zároveň předloží ke schválení projekt svého magisterského studia.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Schopnost samostatně rozvíjet koncepci bakalářského zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

Hans - Georg Gadamer, Aktualita krásného, Triáda, 2003
Wilhelm Worringer, Abstrakce a vcítění, Triáda, 2001
Hans Belting, Konec dějin umění, Mladá fronta, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy.

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je práce na bakalářském zadání. Semestr je zakončen státní bakalářskou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Realizace závěrečné bakalářské práce.

Cíl

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.
Vytvořit svébytný výstup v podobě bakalářské práce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor