Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Intermédia - zimní

FaVU-B4IN-ZAk. rok: 2019/2020

Studenti jsou vedeni k soustředěné reflexi interkonexí mezi jednotlivými díly vytvořenými během předcházejícího studia. Pracují s redukcí portfolia ve vztahu k bakalářskému projektu, který je konzultován při individuálních setkáních s pedagogy ateliéru i externisty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen samostatné realizace většího uměleckého projektu, který obstojí při veřejné prezentaci (bakalářská práce), je schopen konfrontace s příbuznými uměleckými projevy.

Prerekvizity

Student musí mít schopnost pojednat zcela samostatně zadané ateliérové úkoly a předložit koncepci bakalářské praktické práce.

Doporučená nebo povinná literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (ed). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009
DIDI-HUBERMAN, G. Před časem. Praha: Barrister & Principal, 2008
KANDINSKIJ, Vasilij. O duchovnosti v umění, Triáda 1998

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Rozvíjení a prohlubování dosavadních zkušeností, práce na bakalářské práci.
Diskuze o současném diskurzu, příprava vlastní výstavy v galeriích, příprava ateliérové výstavy, rozvíjení kurátorských schopností.
1) Fotografie, xerox.
2) Malba, video, performance.
Individuální koncepce práce, dle charakteru studenta.

Cíl

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning