Detail předmětu

Oborový ateliér III - Malířství 3 - letní

FaVU-B3M3-LAk. rok: 2019/2020

Studenti se pod vedením pedagoga učí propojovat získané zkušenosti a znalosti, spolupracují při vymezování úkolů a zkoumají možnosti variant řešení.
Do své práce začleňují poznatky z teoretických předmětů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci.

Prerekvizity

Osvojená teorie a praxe oboru. Stanoven individuální program.

Doporučená nebo povinná literatura

Gordon Graham, Filosofie umění, Barrister & Principal, 1997
Piet Mondrian, Lidem budoucnosti, Triáda, 2002
Vassily Kandinsky, O duchovnosti v umění, Triáda, 1998

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy.

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu jsou vypracovaná semestrální zadání a práce na individuálním programu. Semestr je zakončen ateliérovou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zadání, ve kterých je vyžadován svébytný přístup při zpracování úkolu
Individuální programy podle individuálních dispozic.

Cíl

Osvojit si technologii studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor