Detail předmětu

Oborový ateliér II - Malířství 3 - letní

FaVU-B2M3-LAk. rok: 2019/2020

Studenti rozvíjejí zkušenosti z praktických předmětů a propojují je se znalostmi z teorií technologie. Podle potřeby dostávají studijní úkoly, které realizují s přihlédnutím k individuálním dispozicím.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Individuální a umělecký přístup ke studovaného oboru.

Prerekvizity

Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Edward Lucie Smith - Artoday, 1995 Phaidon
Emil Filla, Práce oka, Odeon, 1982
Malířské rozpravy Mnicha Okurky, Votobia, 1996
Jindřich Chalupecký, Na hranicích umění, Prostor / Arkýř, 1990
Milan Knížák, Jeden z možných postojů jak být s uměním, Votobia, 1998

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy.

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu jsou vypracovaná semestrální zadání a práce na individuálním programu. Semestr je zakončen ateliérovou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zadání rozvíjející práci s výrazovými prostředky
Individuální programy podle individuálních dispozic.
Průběžné zvyšování technologické připravenosti a zkušenosti.

Cíl

najítí vlatsního tématu pro tvorbu
samostatné vytvoření malířského cyklu
technologická soběstačnost

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor