Detail předmětu

Oborový ateliér II - Fotografie - zimní

FaVU-B2FO-ZAk. rok: 2019/2020

Semestrální práce – “Rekonstrukce / Interpretace 1”
psaní eseje
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)
+ Spontánní cvičení (úkoly budou zadávány v procesu výuky, jsou určeny pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří se zodpovědně věnují své vlastní tvorbě)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci. Přehled o nových přístupech pojetí média.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru. Otevřená komunikace pro vzájemnou spolupráci. Zájem o udržitelný rozvoj tvořivosti a o experimentování. Sebekritický přístup.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace a společné diskuse se zaměřením na kreativitu studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova
Semestrální práce – “Rekonstrukce / Interpretace 1”
Student si vybere jednu fotografii, která mu připadá silná. O vybrané fotografii musí napsat esej, proč si ji vybral podle obsahových, estetických a formálních kritérií. Potom tu fotografii musí odprezentovat ve skupině s ostatními studenty, z toho vyplyne další pokračování úkolu.
Každý týden se budou konat povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad vlastní tvorbou. Od studenta se vyžaduje reflexe vlastní práce.
V průběhu vyučování témata, zadání semestrální práce a úkolů se mohou měnit.

Cíl

Analýza fotografického obrazu, chápání estetiky a obsahu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor