Detail předmětu

Oborový ateliér I - Herní média - letní

FaVU-B1MU-LAk. rok: 2019/2020

Předmět vede studenty k rozvíjení vlastního vizuálního jazyka, skrze zvolené médium a tvůrčí záměr. Na základě dosavadních zkušeností studentů je kladen důraz na posílení jejich schopnosti pracovat vizuálně. Experimentování a hledání herních mechanik směrem od vizuálního řešení. Pasivní či aktivní „concept art“. Studenti stylizují a zpracovávají fyzické či jiné obrazové zdroje, za účelem následné digitalizace, vytvářejí předpoklady pro tvorbu uvnitř virtuality. Na teoretické úrovni se průběžně učí identifikaci a terminologii stávajících vizuálních stylů, běžně aplikovaných napříč nezávislou a mainstreamovou herní scénou. Stejnou měrou jsou seznamováni se současnou ilustrací převážně v České republice.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Na pokročilé úrovni studenti zvládají digitalizovat fyzické materiály a jiné obrazové zdroje. Soustředí se na práci s autorským vizuálním jazykem, jako klíčovým sdělovacím prostředkem experimentálních herních mechanik. Rozeznávají jednotlivé vizuální styly napříč klasickou a digitální ilustrací.

Prerekvizity

Znalost a orientace v základních tématech a aplikovaném využití média digitálních her.

Doporučená nebo povinná literatura

http://monoskop.org/Monoskop
The New Media Reader, Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort (Eds.)
Jak rozumět médiím, Marshall McLuhan (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osvojení terminologie v oblasti digitálních her
Analýza a identifikace herních mechanik
Struktura digitální hry
Autorství v týmovém projektu
Nastavení dlouhodobého projektu

Cíl

Studenti rozvíjí autorský vizuální jazyk a postoj k digitalizaci fyzických obrazových zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor