Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 3 - zimní

FaVU-B1M3-ZAk. rok: 2019/2020

Malířský ateliér intermediální povahy, v kterém se práce s výrazovými prostředky (barvou, linií, plochou, rytmem, procesuálností, formátem a jeho velikostí), stává podle povahy talentu a zájmu jednotlivých studentů nositelem obsahových i estetických kvalit. Program ateliéru vykazuje kontinuitu se zaniklým intermediálním ateliérem. Studenti jsou vedeni ke kognitivnímu způsobu vnímání, tedy aktivaci veškerých mentálních činností zúčastněných na přijímání, ukládání a zpracovávání informací, zahrnující smyslový požitek, intelektuální porozumění, emocionální harmonii a transcedenci, a k rozvíjení schopnosti strukturovaného myšlení a interpretace. Podstatnou částí ateliérové práce tvoří individuální programy, ve kterých se studenti mohou zabývat nejen postupy oscilujícími mezi malbou a ne-malbou, ale jejich práce přechází i do jiných oblastí. Důraz je kladen na hledání individuálních řešení a to jak cestou fascinace, vášně a intuitivního cítění, tak i cestou reflexe, analýzy a konstrukce. Po studentech je požadována systematická a soustředěná práce a aktivní zájem o vizuální umění.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost základních malířských technologií.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.

Doporučená nebo povinná literatura

John Golding, Cesty k abstaktnímu umění, Barrister & Principal, 2002
ČAPEK, Josef : Nejskromější umění. Aventinum, 1920 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy.

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu jsou vypracovaná semestrální zadání. Semestr je zakončen ateliérovou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Průběžné zvyšování technologické připravenosti a zkušenosti.
Osvojenní si základních uměleckých kompetencí.
Seznámení se základními východisky pro tvorbu.
Osvojení si malířských postupů.
Práce s výrazovými prostředky (barvou, linií, plochou, rytmem, procesuálností, formátem a jeho velikostí).

Vytvoření prvního uměleckého díla

Cíl

Úvod do studia v ateliéru.
Osvojenní si základních uměleckých postojů.
Seznámení se základními východisky pro tvorbu.
Osvojení si malířských postupů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor