Detail předmětu

Tenis

CESA-TV-TENAk. rok: 2018/2019

Zájemci o tenis naleznou při studiu na VUT v Brně celoročně kvalitní podmínky pro výcvik i hru. Tenisové centrum ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem nabízí výuku tenisu pro úplné začátečníky (tenisová škola), mírně pokročilé (P) a volnočasové herní hodiny (rekreační tenis). K výuce i rekreačnímu sportu jsou k dispozici kurty ve sportovní hale (3x umělý povrch MONDO) a na venkovních kurtech (3x umělá tráva MONDO s osvětlením a 2x antuka). Výuka je zaměřena na nácvik a rozvoj tenisových herních činností, znalost pravidel a taktiku hry.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výsledkem učení je získání nových a zdokonalení již dříve osvojených dovedností, znalostí a kompetencí v tenisu a realizace studenta ve zvoleném sportovním odvětví , udržení a zdokonalení tělesné i psychické kondice, relaxace, uvolnění a kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání.

Prerekvizity

Jsou požadovány pohybové znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského studia. Doporučujeme vlastní tenisovou raketu, Je však možné zapůjčení rakety přímo na recepci SA PPV za poplatek 30,00 Kč/hod (údržba raket).

Doporučená nebo povinná literatura

www.tennis-arena.cz (CS)
Richard Schönborn, Olomouc 2008. Moderní výuka tenisové techniky (CS)
Richard Schönborn, Olomouc 2008.Pravidla tenisu - ČTS (CS)
Peter Scholl, Tenis. Nakladatel KOOP (CS)
Denisa Linhartová, Tenis. Nakladatelství GRADA (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v malých skupinách spočívá v rozvoji sportovních dovedností a pohybových schopností metodami sportovního tréninku.

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

SPORTOVNÍ REPREZENTACE - zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině; jsou povoleny 2 neomluvené účasti).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka probíhá ve 12 lekcích za semestr. Obsah výuky je stejný pro zimní i letní semestr. Studenti si volí mezi hodinami Z, P, V, R/K (odlišné metody nácviku a výcviku, odlišná organizace výuky):
V úvodní lekci jsou studenti seznámeni s BOZP, s obsahem výuky, s přípravou dvorců, s pravidly.
V dalších hodinách (2. – 11. lekce) probíhá výuka podle zvolené obtížnosti:
Z =(začátečníci) tenisová škola; výuka je zaměřena především na herní průpravu - nácvik základních držení rakety, forhandových a backhandových úderů, podání, pohybu na kurtu, seznámení s pravidly; tenisová škola není primárně určena pro hru samotnou, ale pro zdokonalení techniky herních činností;
P=(pokročilí) zdokonalení základních úderů a podání, taktika hry, zdokonalení pohybu po dvorci;
R,K=rekreační, kondiční) bez rozlišení výkonnosti, hra.
V závěrečné (12.) hodině jsou udělovány zápočty.

Cíl

Ovlivnění zdatnosti a pohybové výkonnosti, upevnění zdraví, prohloubení vědomostí a zkušeností z tenisu a vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání, relaxace a uvolnění, zvládnutí základních / pokročilých tenisových úderů, pohybu, taktiky, rozvoj kondice a prohloubení znalosti pravidel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.
Náhrada zameškaných a neomluvených hodin vždy po dohodě s vyučujícím přímo v dané specializaci nebo ve vymezených hodinách na Fit centru Machina. O náhradě se provádí záznam do prezenčního archu nebo vyučující vystavuje písemné potvrzení, pokud není k dispozici prezenční arch.
Další možnosti náhrady jsou v blokové výuce, na kurzech a na sportovních akcích CESA (např. Vánoční hry, Den sportu, jednorázové víkendové vzdělávací akce).

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení z TV - reprezentace

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor