Detail předmětu

Dějiny architektury III

FA-DR3Ak. rok: 2019/2020

Konec 15. století byl spojen s řadou významných událostí. Od rozvoje obchodu a námořních kontaktů východu se západem, až po objevení nových světadílů.Pochopení souvislostí novověku ve vztahu k Evropě a souvislosti vývoje mimo Evropu jsou významné pro formování společenských vztahů, od kterých vedla cesta k architektuře renesance a baroku.

Výsledky učení předmětu

Předpokládá se znalost dějin architektury starověku, středověku a postupné upevnění znalostí novověku.

Prerekvizity

Orientace v obdobích starověku a středověku s prohlubováním schopností propojení dosavadních znalostí s nově získávanými poznatky.

Doporučená nebo povinná literatura

N. Pevsner : Europaische Architektur (DE)
Doporučené aktuální přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kresebná písemná příprava, zkouška a případný ústní pohovor.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod k novověku a návaznosti na středověký architektonický odkaz.
Tradice antiky v renesanční Itálii
Renesanční Itálie architektura 1
Renesanční Itálie architektura 2
Renesanční architektura v českých zemích 1
Renesanční architektura v českých zemích 2
Evropská renesance
Barokní tvarosloví
Barokní dynamismus a architektonické památky Itálie
Klasicistní tendence v architektuře
Evropský barok
Barokní architektura v českých zemích 1
Barokní architektura v českých zemích 2

Cíl

Seznámení se s dějinným odkazem novověku. Význam renesance a baroka v českých zemích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška s volným přístupem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor