Detail předmětu

Materiály, konstrukce a technologie energeticky úsporného stavitelství

FA-EUSAk. rok: 2019/2020

V předmětech Pozemní stavitelství I-IV jsou studenti seznámeni s konstrukcemi pozemních staveb. Na tuto látku navazuje v Pozemním stavitelství IV základní kurs o energeticky úsporných systémech. Tato látka bude ve volitelném předmětu rozvinuta.
Přednášky:
1. Východiska k energeticky úspornému navrhování budov.
2. Nové stavební materiály vhodné k navrhování nízkoenergetických a pasivních budov.
3. Přírodní materiály umožňující výstavbu nízkoenergetických budov.
4. Konstrukce vytvořené z nových a přírodních materiálů.
5. Rekonstrukce budov s využitím nových a přírodních materiálů.
6. Technologie zásobování teplem s využitím obnovitelných surovin.
7. Obsahem předmětu jsou také exkurze na stavbách.
Za každou z uvedených přednášek bude v následujícím týdnu následovat cvičení, kde bude téma dále rozvedeno. To znamená, že 6 týdnů je věnováno cvičení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou v prvním cvičení rozděleni do skupin po dvou až třech studentech. Každý tým obdrží zadání, které budou studenti zpracovávat po dobu celého semestru. V závěrečném 13. týdnu budou jednotlivé skupiny výsledky své práce v elektronické podobě veřejně prezentovat.
Výuka bude probíhat v seminární učebně Ústavu stavitelství.

Prerekvizity

Látka z předmětů Pozemní stavitelství I-IV, základní znalosti ze stavební tepelné techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

CHYBÍK, J. Nízkoenergetická a energeticky pasivní architektura. In Strategie a koncepce bydlení. Metody a instrumenty. Brno: FAST VUT v Brně, 2006. s. 43-48. ISBN: 80-214-3173- 3. (CS)
CHYBÍK, J. Přírodní stavební materiály (CS)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporná výstavba (CS)
VOJTEKOVÁ, E. Presklené átriá (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Jednotlivé týmy budou mít za povinnost veřejně v digitální podobě prezentovat výsledky semestrální práce. Na elektronickém nosiči CD i v klasické (papírové) podobě odevzdají závěrečný elaborát. V případě získání výsledků, které budou mít dobrou vypovídací schopnost budou práce poskytnuty k publikování v odborných časopisech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Východiska k energeticky úspornému navrhování budov.
2. Nové stavební materiály vhodné k navrhování nízkoenergetických a pasivních budov.
3. Přírodní materiály umožňující výstavbu nízkoenergetických budov.
4. Konstrukce vytvořené z nových a přírodních materiálů.
5. Rekonstrukce budov s využitím nových a přírodních materiálů.
6. Technologie zásobování teplem s využitím obnovitelných surovin.
Za každou z uvedených přednášek bude v následujícím týdnu následovat cvičení, kde bude téma dále rozvedeno. To znamená, že 6 týdnů je věnováno cvičení.

Cíl

V předmětech Pozemní stavitelství I-IV jsou studenti seznámeni s konstrukcemi pozemních staveb. Na tuto látku navazuje v Pozemním stavitelství IV základní kurs o energeticky úsporných systémech. Tato látka bude ve volitelném předmětu rozvinuta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se po zapsání stane povinnou. V ní je nezbytná aktivní účast v 10. cvičeních. Při menší účasti nemůže student získat zápočet. Bude na něj nahlíženo jakoby nesplnil podmínky k udělení zápočtu. Maximální počet přijatých studentů je 20.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor