Detail předmětu

Výtvarná tvorba VII

FA-VT7Ak. rok: 2019/2020

Předmět Volná tvorba VII na Ústavu zobrazovacích technik FA VUT v Brně dává studentům časový prostor k poznání vlastního subjektu pomocí výtvarných disciplín. Studenti vytvářejí na daná témata (organický tvar, lidská hlava, figura, lidská figura v architektonickém prostoru), po předchozích analýzách daného problému (geometrie tvaru, proporce), vlastní představy realizované různými výtvarnými technikami například kresbou, malbou, modelováním. Předmět Volná tvorba navazuje na předchozí výtvarnou výuku a klade důraz na další rozvoj invence a kreativity. Výsledky jsou prezentovány katalogem, výstavou kreseb, CD disky a prostorovými modely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výsledkem studia jsou rozvinuté kognitivní procesy, kreativita a racionální uvažování.

Prerekvizity

Požadované znalosti studenta v předmětu Výtvarná tvorba VII (VT7)jsou: - prostorové cítění - představivost - kreativita - ovládání grafických technik

Doporučená nebo povinná literatura

Rumrberg, Schneckenburger, Frickeová, Monnef: Umění 20.století, TASCHEN (CS)
Rumrberg, Schneckenburger, Frickeová, Monnef: Umění 20.století, TASCHEN (CS)
Larouse, Albert Chatelet, Bernard Philipp: Světové dějiny umění, 1996 (CS)
Časopisy: Art international, Atelier, Art (CS)
Jose Pijoan: Dějiny umění, 1984 (CS)
Gottfried Baummes, Der nackte Mensch (DE)
F. Crhák, Z. Kostka, Výtvarná geometrie (CS)
E.H. Gombrich: Příběhy umění (CS)
Krejča Aleš, Techniky grafického umění (CS)
Krejča Aleš, Techniky kresby (CS)
Zrzavý Josef, Anatomie pro výtvarníky (CS)
Navrátil Aleš, Architektonická kresba ve výchově architekta /disertační práce/ (CS)
Josef Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky, Aviceum, Praha 1977 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kvalita a rozsah práce odvedené během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden
Skupina I - lebka (kresba, modelování v hlíně)
Skupina II - kostra (kresba)

2. týden
Skupina I - lebka (kresba, modelování v hlíně)
Skupina II - kostra (kresba)

3. týden
Skupina I - hlava (sádrový model), kresba
Skupina II - figura (sádrový model), kresba

4. týden
Skupina I - hlava (sádrový model), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - figura (sádrový model), kresba

5. týden
Skupina I - portrét (model), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - akt (model), kresba

6. týden
Skupina I - portrét (model), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - akt (model), kresba

7. týden
Skupina I - portrét (model), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - akt (model), kresba

8. týden
Skupina I - portrét (model), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - akt (model), kresba

9. týden
Skupina I - portrét (model), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - akt (model), kresba

10. týden
Skupina I - portrét (model), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - akt (model), kresba

11. týden
Skupina I - hlava (volná tvorba), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - figura (volná tvorba), kresba

12. týden
Skupina I - hlava (volná tvorba), kresba, modelování v hlíně
Skupina II - figura (volná tvorba), kresba

13. týden
zápočtový týden

Cíl

Předmětem výuky je studium organických prostorových forem a jejich zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v atelieru Ústavu kreslení a modelování v hodinách určených rozvrhem a osnovou předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výtvarný ateliér

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor