Detail předmětu

Dějiny výtvarného umění I

FA-DV1Ak. rok: 2019/2020

Dějiny umění vybraných lokalit od pravěku do současnosti.

Výsledky učení předmětu

Přehled dějin umění s důrazem na evropskou tradici.

Prerekvizity

Základní přehled dějin umění.

Doporučená nebo povinná literatura

MORAN, Henri de, Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost, Praha: Odeon, 1983. (CS)
GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění, Praha: Odeon 1992. (CS)
CHADRABA, Rudolf et al., Dějiny českého výtvarného umění I-VI, Praha: Academia 1984-2007. (CS)
LOMMEL, Andreas, Pravěk a umění přírodních národů. Praha: Artia, 1970. (CS)
LASSUS, Jean, Raně křesťanské a byzantské umění, Praha: Artia, 1971. (CS)
KIDSON, Peter, Románské a gotické umění, Praha: Artia, 1973. (CS)
MARTINDALE, Andrew, Člověk a renesance, Praha: Artia, 1972. (CS)
KITSON, Michael, Barok a rokoko, Praha: Artia, 1972. (CS)
LYNTON, Norbert, Umění 19. a 20. století, Praha: Artia, 1981. (CS)
BÁRTA, Miroslav, Příběh civilizace. Vzestup a pád stavitelů pyramid. Praha: Academia, 2017. (CS)
BOUZEK, Jan, Vznik Evropy. Praha: Triton, 2013. (CS)
SPUNAR, Pavel a kolektiv, Kultura středověku. Praha. Academia, 1995. (CS)
LEINZ, Gottlieb, Malířství 20. století, Praha: Rebo productions, 1996. (CS)
WITTLICH, Petr, České sochařství XX. století 1890–1945, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test z dějin umění a prezentace o vybraném umělci v rozsahu min. 50 slidů. Výsledky jsou hodnoceny jednotnou známkou za test i za ústní prezentaci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Počátky umění
2. Starověké Středomoří
3. Středověká Evropa
4. Renesance a baroko
5. 19. století
6. Moderní metropole
7. Současná tvorba a veřejný prostor

Cíl

Doplnit předchozí studium dějin architektury o přehled dějin výtvarného umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nepovinné přednášky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor