Detail předmětu

Fotografie a architektura I

FA-FO1Ak. rok: 2019/2020

Výuka bude obsahovat dvě části: teoretickou (historie fotografie architektury, skladba a stavba fotografického obrazu, osvětlení, práce v plenéru) a praktickou (samostatná práce na fotografickém souboru). V bakalářském stupni bude téma volné tvorby zaměřené na mapování určitého fenoménu v architektuře (mapování určitého typologického druhu).

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Soubor autorských fotografií

Prerekvizity

Základní znalosti práce s fotoaparátem.

Doporučená nebo povinná literatura

Parr Martin: The Photobook, A History, Vol.2 (EN)
Birgus, V.: Fotografie, Informatorium, Mladá fronta, Praha, 1984 (CS)
Birgus, V., Scheufler, P.: Fotografie v českých zemích 1839 – 1999, Grada Publishing, Praha, 1999 (CS)
Hlaváč, L.: Dejiny fotografie, Osveta, Martin, 1984 (CS)
Kol.: Fotografie a architektura, Katalog výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha, 2002 (CS)
Krejčová, B.: Vztah fotografie a architektury: ve službách každodennosti, ERA 21, 5/06, s. 58-61 (CS)
Mrázková, D.: Příběh fotografie, Mladá fronta, Praha, 1986 (CS)
Mrázková, D.: Cesty československé fotografie. Mladá fronta, Praha 1989 (CS)
Parr, M., Badger, G. : The Photobook: A History, Volume I, Phaidon Press Limited, London, 2004 (EN)
Parr, M., Badger, G. : The Photobook: A History, Volume II, Phaidon Press Limited, London, 2006 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka bude obsahovat dvě části: teoretickou (historie fotografie architektury, skladba a stavba fotografického obrazu, osvětlení, práce v plenéru) a praktickou (samostatná práce na fotografickém souboru). V bakalářském stupni bude téma volné tvorby zaměřené na mapování určitého fenoménu v architektuře (mapování určitého typologického druhu).

Cíl

Předmět seznámí studenty se základními aspekty fotografie využitelné v architektonické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní podíl studentů na přípravě souvisejících exkurzí, podkladů pro témata diskusí k daným tématům. Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning