Detail předmětu

Soudobá architektura

FA-SOAAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na současnou českou architektonickou scénou, na přehled o současné české architektuře, uvedení do historických souvislostí, kořenů, prameny současné architektonické tvorby, historická reflexe. Do cyklu přednášek budou zváni přední zástupci české architektonické scény, kteří na svých pracech – projektech a realizacích - názorně představují svůj architektonický názor, problémy a způsob, jakým přistupují k jejich řešení s cílem odevzdat výsledek, který reprezentuje architekturu ve všech jejích posláních.

Výsledky učení předmětu

Orientace v soudobé české architektonické scéně s patřičnými vazbami

Prerekvizity

dějiny architektury, typologie, ateliérová tvorba

Doporučená nebo povinná literatura

Průběžný monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury. (CS)
Učební texty lektora (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška –přehled historické architektury na území Čech a Moravy do konce 19. století
2. – 3. 2 přednášky – uvedení do historických souvislostí – přehled o moderní architektuře 20. století
4. návštěva vily Tugendhat / přednáška
5. vycházka po brněnské meziválečné architektuře – BVV, střed města
6. exkurze ( Zlín)
7. přednáška – brněnská architektura 1990 – 2006
8. exkurze ( Brno)
9. exkurze ( Brno)
10. přednáška – česká architektura 1990 – 2006
11. přednáška – česká architektura 1990 – 2006
12. exkurze ( Praha)
13. exkurze ( Litomyšl)

Cíl

Orientace v soudobé české architektonické scéně s patřičnými vazbami

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou přednášek a exkurzí, které jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor