Detail předmětu

Pozemní stavitelství II

FA-PS2Ak. rok: 2019/2020

Systematika stavebních konstrukcí. Hlavní nosné konstrukce, jejich funkce, skladba a prvky. Souvislosti hlavních nosných konstrukcí s doplňkovými konstrukcemi, konstrukce zastřešení. Superkonstrukce. Technologie a ekonomika. Rozšíření zkušeností na komplexní architektonické a konstrukční návrh. Analýza realizovaných konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Základní znalosti o návrhu stavební konstrukce objektu (půdorys podzemního podlaží, konstrukční výkresy stropních konstrukcí, konstrukční výkres krovu, detail, ) a její návaznosti na architektonický návrh a vnitřní technické instalace.
- Způsob zaměření a zakreslení současného stavu části stavební konstrukce (tradiční krov)
- seznámení s použitím a prací se základními geodetickými přístroji - teodolit, nivelační přístroj, dálkoměr

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu výuky tohoto předmětu z předchozího semestru. Základní znalosti o statickém návrhu konstrukčních částí a ochraně staveb před vnějšímy vlivy. Seznámení se s prací s geodetickými pomůckami

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert : Navrhování staveb (CS)
Witzany a kol.: KPS 20 - Základy, spodní stavba, hydroizolace spodní stavby, dilatace, schodiště (CS)
Hykš a kol.: Schodištia (SK)
Sedláčková, Kratochvílová : Pozemní stavitelství (CS)
Matoušková : Pozemní stavitelství (CS)
ČSN - řady 01.... a 73.... (CS)
Stavební katalog ABF (CS)
Odborné časopisy : Stavitel, Stavba, Materiály pro stavbu, Architectural Review, Architecture et Technique, Detail (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

1)Podmínky udělení zápočtu : po vypracování a odevzdání výkresové dokumentace zadané během semestru; účast na obou písemných testech; aktivní účast min. v 11 cvičeních ze 13 , zápočtový test min 10 bodů z 20 možných
2)Zkouška : písemná forma; řádný termín a dva opravné - min./max. zisk bodů = 50/100 bodů
3)Výsledná klasifikace ECTS : bodové hodnocení zkoušky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Základové konstrukce staveb I – Základová půda a hloubka založení
2) Základové konstrukce staveb II – Plošné základy
3) Základové konstrukce staveb III – Hlubinné základy
4) Zemní práce, hydroizolace proti vodě
5) Zastřešení budov I – Úvod, přehled, konstrukční a technické požadavky.
6) Zastřešení budov II – Krovy střech a věží – 1. část1)
7) Zastřešení budov III –Krovy střech a věží – 2. část
8) Zastřešení budov IV –Vikýře. Podkroví.
9) Zastřešení budov V – Kombinované a zvláštní
10) Konstrukční systémy V - Dřevěné
11) Konstrukční systémy VI - Kovové
12) Konstrukční systémy VII – Kombinované a zvláštní
13) Realizace stavebních konstrukcí a provádění staveb -poznatky z praxe

Cíl

Rozšíření znalostí o hlavních nosných konstrukcích, jejich funkci, skladbě a prvcích. Poznání jejich návaznosti na doplňkové konstrukce, technologii a ekonomiku. Znalost řešení konstrukcí zastřešení, konstrukcí kombinovaných a zvláštních. Rozšíření zkušeností na komplexní architektonické a konstrukční navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře :
- vypracování výkresů prováděcí dokumentace pro stěnový konstrukční systém v různých technologických variantách stropů : půdorys 1.podzem. podlaží, základů a krovu; dva řezy; detaily
- zaměření a vykreslení současného stavu krovu v rozsahu jedné plné vazby
-protokoly z práce s nivelačním přístrojem, teodolitem a 3D dálkoměrem
- dva kontrolní testy

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning