Detail předmětu

Sídla a osídlení

FA-U23Ak. rok: 2019/2020

SSoudobé město a jeho charakteristika, urbanistické funkce města, sídelní rozvoj. Vymezení, uspořádání a využití území sídelních celků. Urbanizace, osídlení a regionální rozvoj. Rozvojové trendy vývoje měst a struktur osídlení

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti o soudobém městě, jeho struktuře, současných problémech a rozvojových trendech. Znalosti o současné etapě urbanizace a sídelním rozvoji u nás a ve světě.

Prerekvizity

Základní orientace v architektuře a urbanismu. Znalosti základů urbanismu a stavby měst.

Doporučená nebo povinná literatura

Alexy, T.: Rekonštrukcia sídiel, SVŠT Bratislava, 1982 (SK)
Boeminghaus, D.: Fusgängerzonen, 1992 (DE)
Brath, J.: Pešie zóny v meste, 1987 (SK)
Doutlík, L.: Sídelní struktury, Urbanistická typologie, ČVUT, Praha, 1992 (CS)
Jírava, P.; Slabý, P. ; Feitl, M.: Městské komunikace II., ČVUT, Praha, 1993 (CS)
Neufert, J.: Navrhování staveb, Praha 1995 (CS)
Knop, A. - Krampl, B.: Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA 1984 (CS)
Proměny městských center, konference – Asociace pro urbanismus, Čelákovice 1997 (CS)
Koutný, J.: Soudobá města a osídlení, presentační a dokumentační materiály, 2004 (CS)
Reichert, M.: Centra evropských měst, SURPMO Praha 1975 (CS)
Maier, K.: Urbanistická čítanka, ČKA, Praha 2002 (CS)
Riedl, D.: Rekonstrukce historických jader měst, VUT Brno, 1987 (CS)
Marhold, K.: Sídla. Urbanistická typologie II. ČVUT, Praha, 1991 (CS)
Short, J.R.: Lidská sídla, Nakladatelský dům OP, Praha, 1994 (CS)
Internet: www.mmr.cz, www.uur.cz (CS)
Sitte, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, 1995 (CS)
Prinz, D. Städtebau, band 1,2, Stuttgart 1987 (DE)
Pavlíček, J.: Městské komunikace, VUT Brno 1988 (CS)
Vyhlášky MMR ČR (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Urbanizace a osídlení.
Město, region, aglomerace.
Vybavení a využití území.
Funkční a provozní organizace.
Prostorové uspořádání.
Městské inženýrství.
Zeleň a město.
Městské prostředí.
Soudobá urbanizace a osídlení, urbánní systémy.
Problémy soudobých měst.
Koncepce rozvoje města a osídlení.
Evropské koncepce rozvoje území.
Aktuální téma

Cíl

Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům podrobnou informaci o charakteristikách města, jeho urbanistické struktuře a sídelním vývoji a dalších teoretických poznatcích z urbanismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování seminárních prací a jejich posouzení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný