Detail předmětu

Digitální zobrazování III

FA-VY3Ak. rok: 2019/2020

Předmět uvádí základní informace v oblasti grafických vektorových editorů a jejich využití při architektonickém projektování. Pokrývá základy 3D počítačové grafiky a praktické využití teoretických znalosti při práci ve vektorovém editoru Autocad a Revit Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 3D model studovaného objektu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládnou práci s 3D grafickými daty v prostředí AutoCAD , Revit. Jsou schopni vytvořit prostorový model studovaného objektu.

Prerekvizity

Studenti mají informace z oblasti počítačové grafiky, jsou schopni pracovat s 2D grafickými daty, orientují se v prostředí programu AutoCAD.

Doporučená nebo povinná literatura

Žára, J. , Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika, 1998 Computer Press, ISBN 80-7226-049-9 (CS)
http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/default.asp (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Práce v počítačových laboratořích, e-learning LMS Moodle (https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=116804)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - absolvování závěrečného testu, předložení zadaných úkolů v požadovaných termínech

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Autocad, souřadnice, souřadné systémy
Vvytváření sítí, předdefinované sítě
3D tělesa a jejich editace
Vytvoření těles a povrchů z úseček a křivek
Perspektiva, kamery, styl zobrazení, osvětlení scény, použití materiálů
Realistické rendrování
Úvod do aplikace Revit
Kreslení základních objektů dle stylů - stěny, okna dveře
Okenní sestavy, obvodové pláště, schodiště, zábradlí
Střechy, desky, podlaží
Tvorba výkresové dokumentace, popisky, tabulky, řezy, pohledy, vizualizace
Řízená práce na projektu
Zápočtový test

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 3D model studovaného objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

80% účast na cvičení, aktivní práce na cvičení, průběžné zpracování zadaných úkolů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor