Detail předmětu

Digitální zobrazování II

FA-VY2Ak. rok: 2019/2020

Předmět uvádí základní informace v oblasti grafických vektorových editorů a jejich využití při architektonickém projektování. Pokrývá základy 2D počítačové grafiky a praktické využití teoretických znalosti při práci ve vektorovém editoru AutoCAD Eng. Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 2D výkresovou dokumentaci navrhovaných projektů

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student ovládá program AutoCad, zvládne elektronické zpracování 2D výkresové dokumentace architektonických návrhů.

Prerekvizity

Studenti ovládají základní práci s PC, práce na internetu, základní znalosti z počítačové grafiky a pozemního stavitelství

Doporučená nebo povinná literatura

Žára, J.; Beneš, B.; Felkel, P.: Moderní počítačová grafika, 1998 Computer Press, ISBN 80-7226-049-9 (CS)
http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/default.asp (CS)
Manuály k AutoCAD (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Práce v počítačové laboratoři, e-learning LMS Moodle (https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=116805)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
absolvování závěrečného testu,
předložení zadaných úkolů v požadovaných termínech

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

AutoCad , uživatelské rozhraní, pracovní plocha, jednotky, souřadnice, měřítko.
Práce s výkresem. Kreslení jednoduchých objektů.
Kreslení 2d objektů, nástroje pro přesné kreslení.
Vlastnosti objektů, uspořádání informací v hladinách.
Tvorba a použití bloků. Dynamické bloky.
Bloky s atributy. Knihovny bloků
Šrafovací vzory, šrafování. Textové styly, texty.
Kótovací styly, kótování. Tabulky.
Práce na projektu - 2D výkresová dokumentace
Tvorba jednoduchého 3D modelu
Práce na projektu - 3D model
Rozvržení výkresu. Vykreslování a publikování výkresů
Zápočtový test

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 2D výkresovou dokumentaci architektonického návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

80% účast na cvičení,
aktivní práce na cvičení,
průběžné zpracování zadaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor