Detail předmětu

Výtvarná tvorba I

FA-VT1Ak. rok: 2019/2020

Kresba a snaha o pochopení jejich možností. Pochopení významu kresby jako nástroje pro výklad a analýzu viděného prostoru a objektu. Seznámení se s nástroji kresby a ověření si jejich výrazových možností při jejich správném zvládání . Kresebné zpracování plochy a její optická proměna rovnoběžně vedenou linií. Zvládnutí vybudování iluze třetí dimenze v ploše (rovině). Kresebné zpracování jednoduchého geometrického prostoru a objemů těles, které ho tvoří. Perspektivní postavení objektů vůči pozorovateli a jeho správné zvládnutí. Kresebné zpracování architektonického prostoru sevřeného rovinami - plochami a analýza jeho kvalit kresbou. Zvládnutí zákonů lineární perspektivy a vztahu zobrazeného prostoru k jeho půdorysu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí kresby jako prostředku k abstraktnímu budování objemů a prostorů viděných i hledaných.
Zvládnutí a pochopení čáry jako základního prostředku kresby.
Zvládnutí a pochopení proporcí a jejich vzájemných vztahů pro abstrakci zaznamenávaného objemu a prostoru.
Zvládnutí a pochopení funkce stínu pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.
Zvládnutí a pochopení lineární perspektivy pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.

Prerekvizity

Nejsou nutné žádné specifické znalosti pro zvládnutí předmětu. Ku prospěchu věci slouží trvalý zálem o výtvarné umění, kulturu a kulturní dění všeobecně. Zkušenosti z předchozích cvičení v kresbě mohou urychlit progresi osvojování cílových znalostí. Duležitý je zájem o předmět, schopnost koncentrace, případně jistá míra výtvarného nadání.

Doporučená nebo povinná literatura

odborné architektonické časopisy (CS)
Učební texty lektora

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Po předložení souboru prací podle náplně v jednotlivých týdnech.
Toleruje se neůčast ve dvou týdnech (bez zdůvodnění).
Hodnocena je míra naplnění cílů podle programu v jednotlivých týdnech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Teorie kresby, teorie čáry, Výrazové možnosti čáry v ploše.
Možnosti čáry při budování jednoduchého prostoru zakřiveného.
Možnosti čáry při budování jednoduchého prostoru pravoúhlého.
Možnosti čáry při budování jednoduchého prostoru pravoúhlého
Budování prostoru dle předložených předmětů. / žulové kostky /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / žulové valouny /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / žulové valouny a kostky /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / dřevěné kostky /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / sestava dřevěných kostek /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / keramické střepy - zvětšení /.
Teorie perspektivy a její odvození z daného půdorysu.
Perspektivní kresba podle daného půdorysu. Vliv změny stanoviště na výsledný perspektivní obraz.
Budování abstraktního prostoru kresbou podle vlastní představy.

Cíl

Zvládnutí kresby jako prostředku k abstraktnímu budování objemů a prostorů viděných i hledaných.
Zvládnutí a pochopení čáry jako základního prostředku kresby.
Zvládnutí a pochopení proporcí a jejich vzájemných vztahů pro abstrakci zaznamenávaného objemu a prostoru.
Zvládnutí a pochopení funkce stínu pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.
Zvládnutí a pochopení lineární perspektivy pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je považována za kontrolovanou povinností závěrečného předkládání kreseb s náplní podle jednotlivých týdnů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výtvarný ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor